โรงเรียนป้วยฮั้วรับสมัครครู
1. คณิตศาสตร์ 2. ภาษาไทย 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษา สนใจติดต่อด้วยตนเองที่ธุรการ

ข่าวสารและประกาศ

News & Events

1 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 มี.ค 61 วันวันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ 2 มี.ค. 61 ตรงกับวันฉลองเทศกาลง่วนเซียว วันจันทร์ที่ 5 มี.ค. 61 เปิดเรียนตามปกติ

15 กุมภาพันธ์ 2561

เนื่องในวันเทศกาลตรุษจีน วันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 หยุดเรียนเทศกาลตรุษจีน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดเรียนตามปกติ

12 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับประถม มัธยม วันที่ 18 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับอนุบาล 1 - 3

16 มกราคม 2561

นักเรียนระดับชั้น อ.1-3 และ ป.1-ม.3 หยุดเรียน วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เนื่องในวันครู วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เปิดเรียนตามปกติ

1 มกราคม 2560

เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โรงเรียนขอแจ้งการหยุดเรียน วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2561 วันที่ 3 มกราคม 2561 เปิดเรียนตามปกติ

10 ธันวาคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 ตรงกับวันรัฐธรรมนูญ จึงขอแจ้งหยุดเรียน วันที่ 9-11 ธันวาคม 2560 และวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เปิดเรียนตามปกติ

5 ธันวาคม 2560

แจ้งหยุดเรียนวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เปิดเรียนตามปกติ

13 พฤศจิกายน 2560

แจ้งการเลิกเรียน วันที่ 15 -26 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์ เข้าเรียนเป็นปกติ ทุกระดับชั้น และ เลิกเรียนระดับ อนุบาลเวลา 14.00 น. ประถม-มัธยม เวลา 15.00 น.

9 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 23 -25 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือ หัตถวุฒิ แคมป์ เสือป่าแคมป์ 1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี