โรงเรียนป้วยฮั้วรับสมัครครู
1. คณิตศาสตร์ 2. ภาษาไทย 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษา สนใจติดต่อด้วยตนเองที่ธุรการ

ข่าวสารและประกาศ

News & Events

10 ธันวาคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 ตรงกับวันรัฐธรรมนูญ จึงขอแจ้งหยุดเรียน วันที่ 9-11 ธันวาคม 2560 และวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เปิดเรียนตามปกติ

5 ธันวาคม 2560

แจ้งหยุดเรียนวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เปิดเรียนตามปกติ

13 พฤศจิกายน 2560

แจ้งการเลิกเรียน วันที่ 15 -26 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์ เข้าเรียนเป็นปกติ ทุกระดับชั้น และ เลิกเรียนระดับ อนุบาลเวลา 14.00 น. ประถม-มัธยม เวลา 15.00 น.

9 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 23 -25 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือ หัตถวุฒิ แคมป์ เสือป่าแคมป์ 1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

1 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 9 -11 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ณ ค่ายลูกเสือ หัตถวุฒิแคมป์ (เสือป่าแคมป์ 1) ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี)

16 กันยายน 2560

วันที่ 3-31 ตุลาคม 2560 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ทุกระดับชั้น วันที่ 5 ตุลาคม 2560 หยุดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (เรียนตามปกติทุกชั้นเรียน) ประกาศผลสอบ ระดับชั้น อ.1-อ.3 และ ป.1-ป.6 ในวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

5 กันยายน 2560

วันสารทจีน - แจ้งผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้นหยุดเรียน เนื่องในวันสารจีน เป็นประเพณีวัฒนธรรม ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ได้ปฏิบัติสิบทอด มาเป็นเวลาอันยาวนาน ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งหยุดเรียนในวันดังกล่าว วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 หยุดเรียนวันสารทจีน วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เรียนตามปกติ

16 สิงหาคม 2560

ข่าวสารเมืองปราการ - ขอชื่นชมในการทำความดี ด.ช. เจตธัญ เอกเมธาสวัสดิ์ หรือน้องคิวปิ๊ค อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น ม.1 ของโรงเรียน ป้วยฮั๊ว ต่างคนต่างมีน้ำใจ!! นักเรียนชั้น ม.1 สองคนเก็บกระเป๋าสตางค์ มีเงินสด 1,120 บาท ของนักศึกษาพาณิชย์นาวีได้ ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามหาเจ้าของ เจ้าของจึงตอบแทน น้องทั้งสองคนละ 500 บาท

12 สิงหาคม 2560

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ขอแจ้งผู้ปกครองนักเรียนระดับ อนุบาล 1-3 ประถมศึกษา 1-6 และมัธยมศึกษา 1-3 หยุดเรียนเนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ