โรงเรียนป้วยฮั้ว

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"

share this page! 

ที่อยู่ โรงเรียนป้วยฮั้ว
เลขที่ 2 ซ.สายลวด 2 ถ.สายลวด ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง สมุทรปราการ 10270

เบอร์โทร 02-3871973, 02-3872408,
02-7016962
โทรสาร: 02-3951091

ระบบได้รับข้อความแล้ว ขอบคุณสำหรับการสอบถาม