ประกาศ
โรงเรียนป้วยฮั้ว

เนื่องจากงานปรับปรุงอาคารโรงอาหารไม่เสร็จสมบูรณ์
เพื่อให้มีความพร้อมกับมาตรการป้องกันโควิด-19
ขอแจ้งการเลื่อนเปิดเรียนจากวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563 เป็นวันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2563

เปิดรับสมัครครู
- วิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง
- ภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง
สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล