ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียน

รอบปีการศึกษา 2565-2567

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ชุดที่ 2

เทศกาลไหว้ขนมบะจ่าง 2567

วันวิสาขบูชาและแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ชุดที่ 1

ประมวลภาพกีฬาสี PH Games 2023 

เด็กดีศรีป้วยฮั้ว ระดับ ประถม-มัธยม

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน แชร์บอล ม.3 - ม.ปลาย ปี 2567

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน แชร์บอล ป.5 - ป.6 ปี 2567

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ฟุตซอล มัธยม 1 - 3 ปี 2567

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ฟุตซอล ป.5 - ป.6 ปี 2567

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยม ปี 2566

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน บาสเก็ตบอล ม.3 ผสม ปี 2567

สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2566 - 2

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นป.5-ป.6 ปี 2566

สืบสานศาสนา พัฒนาจิด ป.6 และมัธยมต้น ปี 2566

สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2566

พานักเรียนไปทัศนศึกษาที่จีน ปี 2566

ทัศนศึกษา มัธยมปลาย ณ วัดสาขลา ปี2566

ทัศนศึกษา ระดับอนุบาล ปี 2566

วันไหว้พระจันทร์ ปี 2566

English Activity ปี 2566

English Contest ปี 2566

เข้าค่าย Day camp ระดับประถมศึกษา 1-3 ปี 2566

ทำบุญโรงเรียน ประจำปี 2566

วันวิทยาศาสตร์ ปี 2566

ประกวดร้องเพลงจีน ปี 2566

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2566

English Contest Day ระดับอนุบาล 2565

English Contest Day ระดับประถม มัธยม 2565

กิจกรรมงานวิทยาศาสตร์ระดับประถม มัธยม ปี 2565

กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ปี 2565

โรงเรียนป้วยฮั้ว  เลขที่ 2 ซ.สายลวด 2 ถ.สายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์: 02-3871973, 02-3872408, 02-7016962  E-mail: ph.schoolspk@gmail.com
© Copyright 2024  - All Rights Reserved