ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมในรอบปีการศึกษา 2560-2561

กิจกรรมที่ 48

การแข่งขันชิงถ้วยสว่างบริบูรณ์วิทยา

กิจกรรมที่ 47

กิจกรรมลอยกระทง

กิจกรรมที่ 46

การอยู่ค่ายพักแรมนักเรียนระดับชั้นมัธยม

กิจกรรมที่ 45

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถม ถึง มัธยม

กิจกรรมที่ 44

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

กิจกรรมที่ 43

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามาญ ระดับชั้น ป.4

กิจกรรมที่ 42

English Contest Day

กิจกรรมที่ 41

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ประจำปี 2561

กิจกรรมที่ 40

ทำบุญโรงเรียน

กิจกรรมที่ 39

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ 38

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมที่ 37

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

กิจกรรมที่ 36

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมที่ 35

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

กิจกรรมที่ 34

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมที่ 33

พิธีไหว้ครู ระดับประถม - มัธยม 61

กิจกรรมที่ 32

พิธีไหว้ครู ระดับอนุบาล 61

กิจกรรมที่ 31

คัดกรองโรคมือ เท้า ปาก เปือย

กิจกรรมที่ 30

ประชุมผู้ปกครอง อนุบาล1-3

กิจกรรมที่ 29

ประชุมผู้ปกครอง ประถม1 และมัธยม1

กิจกรรมที่ 28

เทศกาลง่วนเซียว 2018

กิจกรรมที่ 27

วันตรุษจีน 2018

กิจกรรมที่ 26

การแข่งขันทักษะภาษาจีนภาคตะวันออก

กิจกรรมที่ 25

ทัศนศึกษาอนุบาล 3

กิจกรรมที่ 24

ทัศนศึกษาอนุบาล 2

กิจกรรมที่ 23

ทัศนศึกษาอนุบาล 1

กิจกรรมที่ 22

ทัศนศึกษา ม.1-3

กิจกรรมที่ 21

ทัศนศึกษา ป.5-6

กิจกรรมที่ 20

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

กิจกรรมที่ 19

เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ม.1-3

กิจกรรมที่ 18

กิจกรรมร้องเล่นเต้นรำ

กิจกรรมที่ 17

เข้าค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์

กิจกรรมที่ 16

ประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมที่ 15

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมที่ 14

ครูชุดไทย จิตรลดา

กิจกรรมที่ 13

English Contest Day วันที่14 ก.ย.60

กิจกรรมที่ 12

ทำบุญโรงเรียน วันที่ 1 ก.ย.60

กิจกรรมที่ 11

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ 10

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมที่ 9

กิจกรรมเล่านิทานยามเช้า

กิจกรรมที่ 8

ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

กิจกรรมที่ 7

กิจกรรมตักบาตร

กิจกรรมที่ 6

แห่เทียนทำบุญวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมที่5

กิจกรรมสวนสนาม

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ


กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมที่ 2

ประชุมผู้ปกครอง อ.1.2.3

กิจกรรมที่ 1

ประชุมผู้ปกครอง ป.1 / ม. 1.2.3