ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมในรอบปีการศึกษา 2560-2561

กิจกรรมที่ 30

ประชุมผู้ปกครอง อนุบาล1-3

กิจกรรมที่ 29

ประชุมผู้ปกครอง ประถม1 และมัธยม1

กิจกรรมที่ 28

เทศกาลง่วนเซียว 2018

กิจกรรมที่ 27

วันตรุษจีน 2018

กิจกรรมที่ 26

การแข่งขันทักษะภาษาจีนภาคตะวันออก

กิจกรรมที่ 25

ทัศนศึกษาอนุบาล 3

กิจกรรมที่ 24

ทัศนศึกษาอนุบาล 2

กิจกรรมที่ 23

ทัศนศึกษาอนุบาล 1

กิจกรรมที่ 22

ทัศนศึกษา ม.1-3

กิจกรรมที่ 21

ทัศนศึกษา ป.5-6

กิจกรรมที่ 20

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

กิจกรรมที่ 19

เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ม.1-3

กิจกรรมที่ 18

กิจกรรมร้องเล่นเต้นรำ

กิจกรรมที่ 17

เข้าค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์

กิจกรรมที่ 16

ประชุมผู้ปกครอง

กิจกรรมที่ 15

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมที่ 14

ครูชุดไทย จิตรลดา

กิจกรรมที่ 13

English Contest Day วันที่14 ก.ย.60

กิจกรรมที่ 12

ทำบุญโรงเรียน วันที่ 1 ก.ย.60

กิจกรรมที่ 11

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ 10

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมที่ 9

กิจกรรมเล่านิทานยามเช้า

กิจกรรมที่ 8

ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

กิจกรรมที่ 7

กิจกรรมตักบาตร

กิจกรรมที่ 6

แห่เทียนทำบุญวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมที่5

กิจกรรมสวนสนาม

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ


กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมที่ 2

ประชุมผู้ปกครอง อ.1.2.3

กิจกรรมที่ 1

ประชุมผู้ปกครอง ป.1 / ม. 1.2.3